مزایای یوبوت

مزایای سیستم یوبوت


مزایای معماری :

انعطاف پذیری در معماری : سيستم دال مجوف يوبوت با حذف ستون هاي مياني و امكان ستون گذاري نامعین ، پلاني بدون ستون را براي سازه فراهم مي كند . اين كاركرد علاوه بر فراهم نمودن آزادي در طراحي معماري و ايجاد پلان هاي متفاوت در طبقات مختلف ، امكان تغيير در پلان طبقات را در طول دوره بهره برداري براي كاربر فراهم مي آورد.

افزایش پاركينگ : يكي از عمده مشكلات در طرح معماري ، تأمين پاركينگ هاي مورد نياز در هر ساختمان مي باشد . سيستم دال مجوف يوبوت همانطور كه در بخش مزيت هاي اقتصادي اشاره شد ، با حذف ستون هاي مياني علاوه بر تأمين پاركينگ هاي بيشتر ، امكان حركت و گردش راحت تر ماشين ها در پاركينگ را فراهم مي كند.

حذف آویز تيرها : اين امر ارتفاع بيشتر داخلي را براي معمار فراهم مي كند . در ضمن به دليل كاهش ضخامت سقف مي توان طبقات را با پله هاي كوتاه تر و كمتر اجرا نمود و اين امر باعث كاهش ابعاد باكس پله و افزايش فضاي مفيد داخلي مي گردد.
مزایای اقتصادی :

كاهش هزینه ها : اين سيستم نسبت به سيستم هاي فولادي كاهش هزينه اي از 20 تا 70 درصد را به همراه دارد .

افزایش تعداد پاركينگ : به دليل حذف ستون هاي مياني ، تعداد پاركينگ هاي تأمين شده در اين سيستم ، افزايش مي يابد . در برخي موارد ، افزايش تعدادي پاركينگ موجب حذف يك طبقه پاركينگ ساختمان و صرفه جويي بيشتر در هزينه ها مي شود .

حذف هزینه سقف كاذب : سيستم دال مجوف يوبوت با حذف تيرهاي آويزدار و نيز كتيبه هاي بيرون زده از زير سقف ، علاوه بر كاهش ارتفاع كلي ساختمان و  مصالح مصرفي آن ، نياز سقف كاذب را در ساختمان مرتفع مي سازد .

مزایای فني :

مقاومت در برابر آتش : سيستم دال مجوف يوبوت به دليل ايجاد فضاهاي حفره اي خالي در ميان دال ، انتقاال حرارت از طبقه اي به طبقه ديگر را كاهش مي دهد كه اين امر در آتش سوزي و كنترل انتقال آن در طبقات بسيار مؤثر است . اين امر موجب دريافت گواهي نامه بر اساس استاندارد اروپا شده است .

آكوستيك بالای سقف : سيستم دال مجوف يوبوت به دليل داشتن حفره هاي هوايي مياني ، عايق بسيار مناسبي در برابر انتقال صداي هوابرد مي باشد . اين كاهش انتقال صدا در مراكز آموزشي ، مذهبي ، سالن هاي اجتماعاات و ... بسيار پر اهميت است .

كنترل ارتعاش و خيز : شكل ، سقف دال مجوف يوبوت به دليل داشتن تيرچه هاي متعامد I شكل ، ممان اينرسي بسيار بالايي را براي سقف نسبت به سيستم هاي تخت و پيش تنيده و حتي وافل ايجاد مي نمايد . به طور كلي می توان سقف يوبوت را به نوعي يك خرپاي توخالي بتني ناميد . بر همين اساس ، صلبيت سقف مقدار بسيار زيادي خواهد داشت كه علاوه بر كنترل بسيار مناسب ارتعاش و خيز ، انتقال نيروهاي زلزله را به عنوان ديافراگم صلب به خوبي انجام مي دهد .

کاهش جرم مؤثر دال : سيستم دال مجوف يوبوت اگر چه سختي تقريباً مشابهي با دال هم ضخامت خود ايجاد مي كند ولي تقريباً نصف آن وزن دارد . اين امر علاوه بر كاهش وزن سازه و عملكرد بهتر در زلزله ، موجب كاهش در مصالح مصرفي بتن مي شود .

مزایای اجرایي :

ضخامت كمتر سقف : با استفاده از دال مجوف يوبوت و بهره گيري از عملكرد دو طرفه سقف و توزيع متوازن نيروها بين تكيه گاه ها ، آويز تيرها حذف شده و در نتيجه ضخامت سقف كاهش مي يابد . به عنوان مثاال براي دهانه 13 متري ، ضخامت سقف تنها 35 سانتي متر مي باشد .

حذف سر ستون ها و تيرهاي آويزدار : به دليل عملكرد دو طرفه سقف دال مجوف يوبوت ، تيرهاي آويزدار و سرستون ها از دال حذف شده كه اين امر باعث كاهش هزينه مربوط به قالب بندي و نيز افزايش سرعت اجرا مي گردد .

سهولت در اجرا : در سيستم سقف دال مجوف يوبوت به دليل حذف تيرهاي مياني ، قالب بندي سقف بسيار ساده بوده و مي توان آن را با بهره گيري از اكيپ آرماتور بند عادي و آموزش چند روزه اين اكيپ اجرا نمود .

مقاومت فوق العاده در برابر زلزله : كاهش جرم مؤثر دال در اين سيستم باعث كاهش نيروي برش مؤثر زلزله بر سازه مي شود . همچنين وجود دو لايه دال بالا و پايين به شكل كاملاً متصل و مشبك ، باعث تأمين صلبيت بسيار بالاي دال و انتقال متوازن نيروهاي جانبي زلزله به المان هاي باربر جانبي مي شود .