افتتاح کانال تلگرام شرکت کریج‌بن

کانال تلگرام شرکت کریج‌بن افتتاح شد.

کانال آموزشی شرکت کریج‌بن با هدف آشنایی مهندسان با نکات و ضوابط طراحی،نظارت و اجرای سازه‌های بتنی افتتاح شد. طی برنامه‌ریزی انجام شده در این کانال روزانه، تعداد محدودی پیام‌های مفید و طبقه‌بندی شده در زمینه رفتار ساختمان‌های بتنی ارائه می‌گردد. همچنین مخاطبین در جریان روند اجرای پروژه‌های شرکت قرار می‌گیرند. برای عضویت در این کانال به آدرس زیر مراجعه فرمائید.