خدمات مهندسی و فروش

خدمات مهندسی

شرکت کریج بن، در راستای جلب رضایت مشتری خدمات مهندسی زیر را در مراحل مختلف ارایه می دهد:

  ۱- مشاوره معماری

بسیاری از طرح های معماری ارائه شده به شرکت بر اساس محدودیت های سازه ای سیستم های سقف معمولی طراحی شده اند. از این رو در اولین گام متخصصان معماری شرکت، طرح را بررسی کرده و پیشنهادهای خود را مبنی بر بهبود و ارتقاء طرح معماری به کارفرما و مشاور پروژه اعلام می دارند. این پیشنهادات در زمینه افزایش دهانه های ستون گذاری و افزایش طول طره ها و … می باشد.

 ۲- مشاوره اولیه و ارائه طرح توجیهی

یکی از مواردی که در انتخاب سیستم سازه ای توسط کارفرما تاثیر زیادی دارد، اطمینان خاطر وی از تمامی جهات از جمله: هزینه های واقعی، مزایای به دست آمده در پروژه های خاص وی، سرعت و هزینه های اجرا با توجه به شرایط موجود در پروژه، مقدارمصالح مصرفی در سازه و مقایسه با سیستم های معمولی می باشد. از این رو، این شرکت در راستای اطمینان بخشی به مشتری، پس از دریافت نقشه های معماری، جهت نشاندادن مزایای سیستم سقف کریج دک، خدمات مهندسی فاز(۱) شامل: مشاوره اولیه معماری، مدلسازی و طراحی سازه، لیست مقدار فولاد و بتن مصرفی، دهانه های ستون گذاری، ابعاد مقاطع اعضای سازه ای، جانمایی ستون ها و … هزینه های تمام شده را به صورت رایگان به کارفرما ارائه می دهد.

 ۳- خدمات تکمیلی و ارائه مدارک فنی و نقشه­ های اجرایی

پس از ارائه طرح توجیهی پروژه و عقد قرارداد، خدمات تکمیلی شامل: طراحی نهایی سازه، تهیه مدارک فنی و نقشه های اجرایی ارائه می گردد. همچنین این شرکت آمادگی کامل در زمینه توضیح مبانی طراحی و دفاع از طراحی انجام شده، به کلیه مراجع ذیصلاح را دارا می باشد.


خدمات پس از فروش

 ۱-  تامین بلوک های کریج دک

این شرکت با داشتن چندین خطوط تولید محصولات پروپیلن و پلی اتیلن و همچنین چند انبار ذخیره، قابلیت تولید و ارسال به موقع بلوک های کریج دک را به سراسر کشور داراست. جهت بارگیری و ارسال بلوک ها لازم است، کارفرما یک هفته زودتر از زمان مورد نیاز در پروژه درخواست خود را اعلام دارد.

 ۲-  آموزش اجرای سقف کریج دک

از آنجا که ممکن است بعضی پیمانکاران با شیوه و نکات اجرایی این سقف آشنا نباشند، این شرکت نحوه قالب بندی، جانمایی پایه های اطمینان، آرماتوربندی سقف، بلوک گذاری و بتن ریزی سقف را در حین اجرای سقف اول به طور کامل و همزمان با اجرا به پیمانکار آموزش می دهد.

 ۳- نظارت بر اجرای سقف

واحد اجرا و کنترل کیفیت شرکتکریج بن، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سقف را برعهده دارد. لازم به توضیح است که نکات اجرایی مربوط به سقف به صورت دقیق و با جزئیات در توضیحات نقشه ارائه شده است. این موارد به صورت چک لیست دقیق و مفصلی در اختیار پیمانکار قرارداده  شده، تا مراحل اجرا را مطابق با چک لیست انجام دهند. مهندس ناظر آرماتوربندی و بلوک گذاری سقف را قبل از بتن ریزی کنترل کرده و همچنین در صورت تایید اجازه بتن ریزی را به پیمانکار می دهد.