سیستم سقف دال مجوف

 سیستم سقف مجوف بتن مسلح با بلوک های تو خالی ماندگار پلی پروپیلن

 

این سیستم در واقع یک دال بتنی مسلح می باشد که به واسطه وجود بلوک هایی از جنس پلی پروپیلن مجوف شده است. وجود این بلوک ها باعث افزایش موثر ضخامت سقف در قبال افزایش ناچیز وزن آن می شود و از این رو مقطع سقف را به نحوی بهبود می بخشد که علاوه بر تامین ضوابط کنترلی، در دهانه های بزرگ نیز مجاز به استفاده بوده و در مقایسه با دال های مشابه وزن کمتری داشته باشد.

در روند اجرای سیستم کریج دک، پس از آرماتور گذاری لایه زیرین، بلوک های روی شبکه آرماتور با فاصله مشخص در کنار هم قرار گرفته و پس از آرماتوربندی لایه فوقانی، بتن سقف ریخته می شود. در نهایت مقطع دال به صورت I شکل در آمده و عملکرد بهتری نسبت به مقطع مستطیل کامل خواهد داشت.

از مزایای این سیستم، امکان اجرای دهانه های بزرگ و عدم حضور تیر در دال حاصله می باشد. از این رو در پروژه هایی که معماری خاص داشته و یا دارای ستون گذاری نامنظم می باشند و همچنین در مواردی که نیاز به تامین پارکینگ در ساختمان می باشد، این سیستم از بهترین گزینه ها محسوب می شود.

این سقف در زمینه های حریق، آکوستیک، انرژی و سازه در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بررسی شده و مورد تایید می باشد.