سخن مدیر عامل

بالندگی اندیشه و تناسب پیشرفت های حرفه ای شرکت ها از یک سو و ارتقا سطح خواسته ها و آگاهی مشتریان از سوی دیگر فضای کسب و کار را در هزاره جدید وارد عصر پیشرفته ای نموده است. این تحولات در صنایع دانش بنیان و زیرساختی بسیار سریع و راهبردی بوده است. در این بین صنعت ساختمان با توجه به تغییر عادات زیستی مردم و همچنین سبک زندگی آنان، به سرعت در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته است. به گونه ای که توسعه صنعت ساختمان، یکی از مظاهر رشد و توسعه کشورها محسوب می‌شود. بیشترین سهم انباشت سرمایه ثابت و بالاترین سهم اشتغال در بخش صنعت و جذب افراد تحصیل‌کرده و کارآمد در این بخش وجود دارد. ارتقاء کیفیت در تولید مصالح، شیوه‌های طراحی و اجرا، سرعت‌ بخشیدن به روند ساخت و ساز، رقابت در پیشرفت تکنولوژی، استفاده بهینه از نیروی کار و بهره‌گیری از فن آوری های نوین ساخت، جزء مؤلفه‌های تأثیرگذار در این صنعت به شمار می‌آیند.

مجموعه کریج بن به عنوان یکی از اعضای دانش بنیان این صنعت ضمن بهره گیری از نیروهای دانشی و نخبه دانشگاه های معتبر کشور و از طریق بومی سازی به روز ترین فناوری های دنیا پا به عرصه صنعت ساختمان نهاده است. پژوهش مبتنی بر تجربه، رکن اصلی جریان حرکت شرکت به سمت توسعه می باشد. تیم پژوهشی شرکت را تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تشکیل داده اند. از طرف دیگر بازوی تجربی شرکت، تعدادی از مهندسان مجرب در زمینه اجرا هستند. بخش دیگر شرکت را معمارانی خوش ذوق و مبتکر تشکیل داده اند تا با شناختی که بر روی قابلیت های سازه ای سیستم های پیشنهادی بخش پژوهش و سازه دارند، طراحی به سبک کریج را به مشتریان ارائه دهند. همکاری کارشناسان با انگیزه شرکت در زمینه های پژوهش، طراحی و اجرا باعث شده است که خلاقیت در طراحی و اجرا مزیت کلیدی کریج بن به شمار آید.

یاوری پروردگار یگانه بی همتا، حضور مستمر و دلگرم کننده مخاطبین صنعت ساختمان و همچنین تلاش جمعی مدیران و کارکنان خانواده کریج بن، مهمترین پشتوانه‌های ما در مسیر توسعه هستند. بی‌شک رسیدن به اهداف شرکت و همسوئی با تحولات و چالش‌های پیش‌رو نیازمند نگرشی جامع به تمامی عوامل پیش‌برنده، ارتقاء مستمر کمی و کیفی محصولات، بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های نوین و تلاش مضاعف تمامی همکاران و پرسنل شرکت می باشد. بر این اساس بر آن هستیم تا کریج بن را در مدت زمان اندکی تبدیل به برندی بین المللی کنیم. در این راه چنان تصویری را در قالب چشم انداز برای خود ترسیم نموده ایم که با تحقق آن افتخاری برای این مرز و بوم خواهیم شد.گواه این مدعا تحقق شعاری تحت عنوان “طراحی و اجرا به سبک کریج”می باشد. تجربه این سبک را به تمامی مخاطبین صنعت ساختمان توصیه می کنم.

                                                                                                                                                                                                     مدیرعامل

                                                                                                                                                                                     دکترمحمدرضامیرجلیلی