مدرسه صاحب‌الزمان

مدرسه صاحب‌الزمان

زیربنا:3700مترمربع

تعدادطبقات: 5 طبقه

بیشتر
  • گروه: آموزشی
مدرسه پوررضایی

مدرسه پوررضایی

زیربنا: 2800مترمربع

تعدادطبقات: 2 طبقه

بیشتر
  • گروه: آموزشی
مدرسه رشد

مدرسه رشد

زیربنا:6300 مترمربع

تعداد طبقات: 2 طبقه

بیشتر
  • گروه: آموزشی
حوزه علمیه ریحانه الرسول

حوزه علمیه ریحانه الرسول

زیربنا: 3000مترمربع تعداد طبقات: 3 طبقه

بیشتر
  • گروه: آموزشی