مجتمع  قیطریه

مجتمع قیطریه

زیربنا:26000 مترمربع

تعداد طبقات: 14 طبقه

بیشتر
  • گروه: تفرحی اقامتی
هتل انتخاب

هتل انتخاب

زیربنا: 4600مترمربع

تعداد طبقات: 7 طبقه

بیشتر
  • گروه: تفرحی اقامتی