بیمارستان زینب کبری

بیمارستان زینب کبری

زیربنا:11200مترمربع

تعداد طبقات: 5 طبقه

بیشتر
  • گروه: درمانی صنعتی
اورژانس بیمارستان تفت

اورژانس بیمارستان تفت

زیربنا:3600 مترمربع

تعداد طبقات: 2 طبقه

بیشتر
  • گروه: درمانی صنعتی
توسعه بیمارستان شهید بهشتی

توسعه بیمارستان شهید بهشتی

زیربنا:3200 مترمربع

تعداد طبقات: 3 طبقه

بیشتر
  • گروه: درمانی صنعتی