شروع طرح‌های تحقیقاتی

با توجه به هدف‌گذاری انجام‌شده، شرکت کریج‌بن 5 طرح تحقیقاتی در زمینه تکنولوژی بتن و بررسی رفتار سازه‌های بتنی تعریف کرده است

  • 1395/4/26

گزارش تحلیلی

در پی وقوع حادثه فروریزش ساختمان بتنی در حال ساخت به واسطه ورود غیرکارشناسانه شرکت‌های غیرمعتبر در زمینه دالهای مجوف، شرکت کریج‌بن گزارش آموزشی و تحلیلی در این زمینه منتشر کرد.

  • 1395/4/26

یزد ثبت جهانی شد

شرکت سازه‌های نوین کریج بن ثبت شهر یزد، به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران، درفهرست میراث جهانی یونسکو را به تمام ایرانیان تیریک عرض می نماید.

  • 1396/4/19

شانزدهمین نمایشگاه مصالح ساختمان یزد

زمان برگزاری شانزدهمین نمایشگاه مصالح ساختمانی یزد 26 الی 30مهرماه96ساعت16 تا22 مکان: یزد، صفائیه، جنب بیمارستان شهیدصدوقی، محل دائمی برگزاری نمایشگاه یزد

  • 1396/7/23